Tidlösa kärleksskildringar av Virginia Woolf och Oscar Wilde i Novellix nya klassikersläpp

Kärlek är den gemensamma nämnaren när noveller av Virginia Woolf, Lev Tolstoj, Mary Shelley och Oscar Wilde samlas i ny Novellix-utgåva. Allt från starka förälskelser och brustna hjärtan till fåfänga och svartsjuka får plats i urvalet, där Mary Shelleys novell The Trial of Love nu utkommer för första gången på svenska.

Den brittiska författaren Mary Shelley (1797–1851) är för de allra flesta mest känd för romanen Frankensteins monster. Hennes författarskap rymmer dock långt mer än berättelsen om vetenskapsmannen som lyckades skapa liv: förutom ytterligare romaner skrev hon poesi, dramatik och noveller. Dessutom utgjorde Shelley en viktig gestalt som nytänkande debattör bland 1800-talets intellektuella. Trots detta lade omvärlden länge störst fokus på den avlidne maken Percy Bysshe Shelleys texter, och det var först långt efter Mary Shelleys död som hennes eget författarskap lyftes fram i ljuset.

Nu vill vi låta fler stifta bekantskap med en annan Shelley än skräckförfattaren: genom utgivningen av Kärleksprövningen i översättning av Helena Hansson, finns nu en av Shelleys noveller för första gången tillgänglig på svenska.

Lev Tolstoj (1829–1910) är en av den ryska litteraturens giganter, och till hans mest kända verk hör romanen Anna Karenina, som just nu är aktuell som föreställning på Dramaten. Novellen Efter balen har, trots sitt korta format, flera beröringspunkter med mastodontverket Anna Karenina. Även den är en berättelse om Ryssland, om kärlek och framförallt om människans natur. Nu ges den ut i nyöversättning av Alan Asaid.

Oscar Wilde (1854–1900) representeras med två noveller: Den vemodiga berättelsen Näktergalen och rosen och Lady Alroy, historien om en mystisk kvinna som tycks bära på en dunkel hemlighet. I den förstnämnda novellen tar Wilde avstånd från samhällets och människans ytlighet, ett tema som även återkommer i författarens mest kända verk, Dorian Grays porträtt. Novellen anses vara ett svar på H.C. Andersens saga Näktergalen och gemensamt för historierna är kritiken av författarnas samtid, men där Andersen uttrycker sin förkärlek för det naturliga framför det konstgjorda så låter Wilde istället sin berättelse ta en helt annan vändning.

En av våra mest älskade författare Virginia Woolf (1882–1941) gör ett återbesök på förlaget med novellen Arvet, en berättelse som valts ut från Woolfs postuma samling av kortprosa, översatt av Margareta Ekström. Likt flera av Woolfs noveller är Arvet en studie i människans egoism och självupptagenhet och berör frågor som svartsjuka, könsroller, identitet och jämlikhet. Och precis som i flera av Woolfs noveller bjuder slutet på en tvist.

Novellerna i Novellix novembersläpp ger inte bara prov på det känslomässiga spektrum som kärlek innefattar, utan bekräftar även idén om kärlek som ett klassiskt tidlöst tema i litteraturen. Genom att låta berättelserna få ta plats på traditionellt Novellix-manér – det vill säga i egna små utgåvor – hoppas vi sprida nytt ljus över dem och samtidigt ge nya läsare en chans att upptäcka storheten i dessa litteraturarv.

Novellix N°103–106

N°103 Oscar Wilde // Näktergalen och rosen & Lady Alroy (i översättning av Rune Olausson)

N°104 Mary Shelley // Kärleksprövningen (i översättning av Helena Hansson)

N°105 Lev Tolstoj // Efter balen (i översättning av Alan Asaid)

N°106 Virginia Woolf // Arvet (i översättning av Margareta Ekström)

Köp hela asken här.