Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882–1941) räknas som en av 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare och är en tongivande gestalt inom modernismen. 75 år efter hennes död fortsätter hennes texter att vara aktuella. I Woolfs författarskap ingår romaner, essäer och noveller, och bland hennes mest omtalade verk återfinns Mrs Dalloway (1925), Mot fyren (1927) och Orlando (1928), samt inte minst den feministiska essän Ett eget rum (1929). Virginia Woolf och maken Leonard Woolf grundade tillsammans förlaget Hogart Press och var båda medlemmar i den intellektuella och omtalade Bloomsburygruppen.

Novellix har gett ut Lappin och Lapinova samt Arvet.