Virginia woolf

Om Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882–1941) räknas som en av 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare och är en tongivande gestalt inom modernismen. Hon växte upp i ett intellektuellt hem i London där många framstående författare och konstnärer vistades. Woolf bestämde sig tidigt för att bli författare och efter sina föräldrars död flyttade hon till Bloomsbury tillsammans med sina syskon. Där kom hon i kontakt med Bloomsburygruppen, en rörelse med brittiska intellektuella som hade ett starkt inflytande på kulturlivet. Det var även där som hon träffade sin man, Leonard Woolf.

Virginia Woolf kämpade med psykisk ohälsa under hela sin livstid. Hon var inlagd på psykatrisk vård flera gånger och försökte begå självmord minst två gånger. Woolf tros ha diagnosen bipolär sjukdom men på den tiden fanns det ingen större kunskap eller medicinering mot det. År 1941, 59 år gammal, begick hon självmord genom att lägga tunga stenar i fickan och gå ut på djupt vatten.

Virginia Woolfs författarskap

75 år efter hennes död fortsätter hennes texter att vara aktuella. Virginia Woolf hade ett starkt inflytande på modernismen och tillsammans med bland annat Marcel Proust och James Joyce var hon en pionjär inom stream of consciousness, en inre monolog. Det är ett stilbegrepp som går ut på att skriva inifrån en annan persons huvud och där man får följa personens sinnesintryck och medvetande. I Woolfs författarskap ingår romaner, essäer och noveller, och bland hennes mest omtalade verk återfinns Mrs Dalloway (1925), Mot fyren (1927) och Orlando (1928), samt inte minst den feministiska essän Ett eget rum (1929). I den resonerar Woolf kring kvinnornas roll i samhället och förespråkar att kvinnor ska bli helt självständiga och oberoende av män. Det är från Ett eget rum som det kända citatet En kvinna måste ha pengar och eget rum, om hon skall kunna skriva romaner kommer ifrån.

Novellix har gett ut Arvet samt Lappin och Lapinova (som även finns i engelsk upplaga!).