Victoria Benedictsson

Victoria Benedictsson (1850–1888) var en svensk författare och dramatiker, född i sydvästra Skåne. Under pseudonymen Ernst Ahlgren debuterade hon 1884 med novellsamlingen Från Skåne, men det var först året efter, när romanen Pengar publicerades, som genombrottet kom.

I hennes romaner skildras äktenskapsproblematik och kvinnosaksfrågor. Benedictsson själv var djupt olycklig över det intellektuellt inskränkta liv hon tvingades leva med sin betydligt äldre make, och den begränsande tillvaro hon förde i egenskap av kvinna. Sannolikt bidrog detta till hennes beslut att avsluta sitt eget liv, 38 år gammal.

Även om Benedictssons författargärning omfattar en kort period, anses hon – jämte August Strindberg – vara en av 1880-talets främsta realistiska författare i Sverige. Trots det har hon under många års tid varit mer eller mindre bortglömd.

I Novellix utgivning finns En realist (2023) samt novellen Jul (2019)