Fotograf: S. Fischer Verlag GmbH

Nobelpristagaren Thomas Mann

Thomas Mann (1875–1955) är en av 1900-talets mest betydelsefulla tyskspråkiga författare. År 1901 publicerades hans första verk, Buddenbrooks – en familjs förfall, i två band. Romanen fick ett klent gensvar och det var först med andra utgåvan, utgiven två år senare i ett samlat band, som genombrottet kom. Därpå följde en rad framgångsrika romaner, såsom Bergtagen(1924) och Doktor Faustus (1947), samt en betydande mängd kortromaner och noveller, däribland Döden i Venedig (1912).Men det var ändå debuten som var den starkast lysande stjärnan i Manns författarskap, och år 1929 tilldelades han Nobelpriset i litteratur med motiveringen ”förnämligast för hans stora roman Buddenbrooks, vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”

Thomas Mann novell Järnvägsolyckan är nyöversatt av Linda Östergaard och finns med i Nobelnoveller III.