Fotograf: Lars Gundersen

Suzanne Brøgger

Suzanne Brøgger (född 1944) är sedan debuten i början på 1970-talet en av Danmarks främsta och mest kända författare samt en feministisk ikon. Hon har väckt stor debatt med sina romaner och essäer om kärlek, erotisk frigörelse och samlivsproblem. Till hennes mest uppmärksammade verk hör essäsamlingen Fräls oss ifrån kärleken (1973), som kritiserade äktenskapet och kärnfamiljen, samt romanen Crème Fraîche (1978), där självbiografiska element blandas med fiktion på ett för Brøgger typiskt sätt. Suzanne Brøgger har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris två gånger, tilldelats Holbergmedaljen och Søren Gyldendal-priset, samt är medlem av Danska akademien.

Novellen Blomman är hämtad ur novell- och essäsamlingen Kärlekens vägar och villovägar (1976), en fortsättning på Fräls oss ifrån kärleken. Januari 2020 publicerade Novellix även novellen Det skulle vara förbjudet att finna sig även den hämtad ur Kärlekens vägar och villovägar .