Stella Kleve

Mathilda Malling (1864–1942), född Kruse, var en svensk författare som till en början skrev under pseudonymen Stella Kleve. Med sin debutroman Berta Funcke (1885) tog hon klivet in i den litterära hetluften och blev en representant för den nya tidens kvinnor i det nordiska 1880-talet. 

Mathilda Kruse var yngst av 80-talets svenska kvinnliga författare, hon var välutbildad och berest, och hon ville skriva i de allra nyaste riktningarna. Mellan 1884 och 1888 skrev hon uteslutande under Stella Kleve. Denna del av hennes författarskap är tydligt påverkad av dittills utomsvenska litterära strömningar, framför allt dekadenslitteraturen, och hennes pseudonym kom att stå för osedlighet.

I och med giftermålet med Peter Malling gick hennes skrivande in i en ny fas. Och trots att det var med dessa historiska romaner som Mathilda Malling till slut vann en stor svensk publik, är det den dekadensinfluerade Stella Kleves verk som har intresserat läsare de senaste decennierna.

Novellix har gett ut novellen Pyrrhussegrar av författaren.