Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (1908-1986) är kanske mest berömd för verket Det andra könet, en av de största klassikerna inom feministisk teoribildning. Tillsammans med partnern Jean-Paul Sartre tillhörde hon eliten bland de franska existentialisterna. Men hennes författarskap innehåller inte bara filosofiska texter, utan även romaner och noveller, och 1954 tilldelades hon Goncourtpriset, Frankrikes mest prestigefyllda litteraturpris, för romanen Mandarinerna. Simone de Beauvoirs första skönlitterära verk, novellsamlingen Quand Prime le Spirituel, skrevs redan 1937, men gavs inte ut förrän 1979. Novellen Marcelle är hämtad ur den och ges nu ut för första gången på svenska, i översättning av Magdalena Sørensen.