Akutagawa_Ryunosuke

Fotograf: Ulla Montan

Ryūnosuke Akutagawa

Ryūnosuke Akutagawa (1892–1927) var en japansk poet och författare, född i Tokyo. Trots sin korta livstid publicerade han över 150 noveller och brukar kallas den japanska novellens fader. Ett av Japans mest prestigefyllda litterära pris är uppkallat efter honom.

Akutagawa trodde på litteraturens sammanförande kraft och att den kunde förena den japanska kulturen med den västerländska. Han är en av de mest översatta och spridda japanska författarna, men detta är första gången han ges ut på svenska. Till Akutagawas mer kända noveller hör Rashōmon, som tillsammans med Yabo no naka (på engelska In a Grove) ligger till grund för den japanske regissören Akira Kurosawas film Demonernas port från 1951.