Nikolaj Gogol

Nikolaj Gogol (1809–1852) betraktas som den ryska prosalitteraturens fader. ”Vi har alla kommit fram ur Gogols kappa” är ett bevingat uttryck som brukar tillskrivas Fjodor Dostojevskij. Dramatikern, romanförfattaren och novellisten Gogol föddes och växte upp på ett gods i nuvarande Ukraina. Till hans mest kända verk hör pjäsen Revisorn, den oavslutade romanen Döda själar och inte minst de egenartade noveller som publicerades under 1830- och 40-talet. Flera av dessa, till exempel Näsan och Kappan (på svenska även med titeln Överrocken), hör till de mest berömda och inflytelserika novellerna i världslitteraturen. Dit räknas även En dåres anteckningar, en berättelse som med mörk humor och stilistiskt temperament skildrar en ensam människas gradvisa undergång. Novellen publicerades första gången i samlingen Arabesker 1835.  Den har tidigare översatts tre gånger till svenska under olika titlar (senast 1978) och ges här ut av Novellix i översättning av Alan Asaid.