Michail Bulgakov

Michail Bulgakov (1891–1940) utbildade sig till läkare, men verkade största delen av sitt liv som prosaist och dramatiker. Det allt strängare politiska klimatet under 1920-talet gjorde det dock omöjligt för honom att publicera sina verk och Bulgakov tjänstgjorde istället som regiassistent vid Konstnärliga teatern i Moskva, där han till exempel omarbetade Gogols Döda själar för scenen. Från slutet av 1920-talet och fram till sin bortgång arbetade han i hemlighet på det verk som eftervärlden främst kommit att förknippa med hans namn: Mästaren och Margarita. Romanen har sitt ursprung i bland annat Bulgakovs fantastiska och satiriskt samhällsspeglande kortroman De ödesdigra äggen från 1925 (svensk översättning 1977). Samma år som denna drastiskt tecknade dystopi utkom, publicerades även en förkortad version under titeln Livets stråle. Novellix ger nu ut denna version för första gången på svenska i översättning av Alan Asaid.