Fotograf: Stephanie von Becker

Herta Müller

Herta Müller är född 1953 i Rumänien och tillhörde en av de tyskspråkiga minoriteterna i landet. Hennes första bok, novellsamlingen Flackland, gavs ut 1982 men hade censurerats av Nicolae Ceaușescus regim. Då hon i samband med utgivningen av sin andra bok talade öppet på Frankfurts bokmässa om diktaturen i sitt hemland, förbjöds hon att ge ut fler böcker i Rumänien och tvingades 1987 i landsflykt. Herta Müller är numera bosatt i Berlin.

2009 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur för att hon ”med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”.

Herta Müller har, förutom skönlitteratur, skrivit lyrik samt ett flertal essäer, däribland Hunger och siden, som är översatt till svenska av Bodil Zalesky.