Helena Granström

”Återigen blir jag helt tagen, närapå satt i våld av Granströms förmåga att ladda upp den mest banala scen med en litterär tyngd som helt tar andan ur mig.” Så skrev Kristian Lundberg i Arbetarbladet om Helena Granströms prosalyriska roman Infans(2011). Det är hennes tredje bok sedan debuten med essän Alltings mått (2008). År 2010 släpptes Osäkerhetsrelationen. ”Inget annat än lysande” skrev SvD då. Helena är utbildad fysiker och matematiker, en bakgrund som emellanåt syns i hennes författarskap: Osäkerhetsrelationen är något så ovanligt som en versroman om kvantmekanik. Helenas texter har publicerats i flera tidningar och tidskrifter, däribland SvD och Ord & Bild. Helena Granström är född 1983 och bor i Stockholm. För Novellix har hon skrivit novellen Skördebrev.