Gun-Britt Sundström

Gun-Britt Sundström, född 1945, är verksam som författare, översättare och litteraturkritiker. Hon har skrivit femton böcker, sex av dem för barn. Senast utkom krönikesamlingen Bitar av mig själv (2008, i pocket 2010). Flera av hennes romaner har blivit återutgivna: 70-talsromanerna För Lydia – en omdiktning av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken – och Maken, som har kommit i ett flertal nyutgåvor, senast 2013. Skolromanen Oppositionspartiet från 1967 blev återutgiven 2010. Gun-Britt Sundström har gjort flera uppmärksammade klassikeröversättningar och 2011 fick hon priset Årets översättning för sin tolkning av Jane Austens roman Stolthet och fördom. Dessutom har hon översatt ett hundratal barnböcker. Novellen Början publiceras nu för första gången i bokform.