Gertrude Stein

Gertrude Stein (1874–1946) var en amerikansk kulturpersonlighet och en modernistisk och experimentell författare av både romaner, poesi och drama. Hon var en av 1900-talets stora litterära innovatörer, ett självutnämnt geni och tillsammans med sin partner Alice B. Toklas en av de centrala gestalterna i den avantgardistiska konst- och litteratur­världen i tjugotalets Paris.

Hennes första bok att bli publicerad var Three Lives (1909), tre berättelser om tre arbetarklasskvinnor. Den har beskrivits som ett litet mästerverk, medan den efterföljande The Making of Americans ansågs vara både för omfångsrik och obskyr för att tilltala den genomsnittlige läsaren. Det var först med Alice B. Toklas självbiografi (1933) – egentligen en biografi över Stein själv – som hon nådde en bredare läsekrets. 

Novellix har gett ut novellen Milda Lena av Gertrude Stein.