F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald (1896–1940) ses som en av 1900- talets mest betydelsefulla författare och hans roman Den store Gatsby betraktas som ett av den moderna litteraturens mästerverk. Romanen gavs ut 1925 och skildrar den tidsepok som Fitzgerald själv kallade för ”jazzåldern”. F. Scott Fitzgerald var även en stor no­vellist. Hans novell Det sällsamma fallet Benjamin Button publicerades första gången 1922 och togs samma år med i samlingen Berättelser från jazzåldern. Redan på 1930-talet fanns planer på en filmatisering av histo­rien, men det var först 2008 som den blev film, i regi av David Fincher. Novellen ges nu ut för första gången på svenska av Novellix, i översättning av Alan Asaid.