Edgar Allan Poe

Den amerikanske författaren Edgar Allan Poe (1809–1849) har kallats skräckens mästare och är en av dem som haft störst betydelse för den gotiska litteraturens utveckling. Hans nyskapande verk har haft stort in­flytande på såväl science fiction som den moderna deckaren, och hans dikt Korpen, som publicerades 1845, har kommit att bli en av världens mest lästa dikter. Poe skrev förutom poesi och noveller även essäer och satirer och var under sin livstid dessutom en välkänd litteraturkritiker. Vid sidan av novellen Den svarta katten utgör Huset Ushers undergång en av Poes mest omtyckta skräcknoveller. Den publicerades första gången 1839 och har hyllats som ett skräcklitteraturens mästerverk. Novellen är översatt av Erik Carlquist.