Fotograf:

David Mohseni

David Mohseni är född 1998 i Afghanistan. Som tioåring flydde han från sitt hemland och hamnade i Iran. Där arbetade han tre år i källaren på en snickerifabrik, tills han en dag får kontakt med sin äldre bror, som lyckats ta sig till Sverige. Med hjälp av smugglare kan David fortsätta vidare till Turkiet och därefter med båt över till Grekland. Sju månader senare, 14 år gammal, når han Sverige och Leksand.
David Mohseni bor idag i Ornäs, Dalarna, och läser andra året på naturvetenskapliga programmet på Falu frigymnasium. Nu debuterar han som författare med berättelsen Eller sjunk i havet, där vi får följa honom under en del av hans fyra år på flykt undan kriget. Hela berättelsen utkommer våren 2017 på LL-förlaget med titeln Ligger Sverige i Iran?