Charlotte Perkins Gilman

Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) var en amerikansk författare och feminist. Förutom romaner skrev hon böcker om ekonomi och kvinnors yrkesarbete. Hennes mest berömda verk är Woman and Economics (1898), även om hon idag kanske är mer förknippad med novellen Den gula tapeten (1892). Hon låg också bakom månadsmagasinet The Forerunner, som gavs ut mellan 1909 och 1916 och där Perkins Gilman själv skrev allt innehåll. Målet var att få kvinnor att börja läsa och ifrågasätta sin roll som passiv utförare av hushållstjänster. 

Perkins Gilman såg ojämlikheten mellan könen som ett resultat av samhällsstrukturen snarare än av biologiska faktorer. I sina böcker propagerade hon för mer jämlika äktenskap, och hon förutspådde att barnuppfostran och annat oavlönat arbete i hemmen skulle utvecklas till marknadsbaserade tjänster. Idag betraktas Charlotte Perkins Gilman av många som den feministiska nationalekonomins moder.

Novellix har gett ut novellen Den gula tapeten av författaren.