Fotograf: Ebba och Vera Häggström

Annika Nilsson och Lena Winqvist

Annika Nilsson och Lena Winqvist är läromedelsförfattare, föreläsare och pedagoger med över femton års erfarenhet av att undervisa på gymnasieskolan. Numera anlitas de flitigt genom sitt företag Hajja – Pedagogik & Kommunikation. Med hjälp av hjärnsmart lärande bygger de broar mellan didaktik, neurovetenskap och kognitionspsykologi. År 2015 tilldelades de stipendiet Helgepriset för att med forskning som bas fullfölja sin läromedelsserie Svenska – Helt enkelt för gymnasiet. För Novellix har de skrivit Hjärnsmart lärande – Fyra steg till ett bättre och mer effektivt minne.