Anne Charlotte Leffler

Anne Charlotte Leffler (1849–1892) var en av det moderna genom brottets främsta författare, känd för sina samhällskritiska dramer och noveller där frågor om genus, makt, erotik och äganderätt stod i centrum. Leffler är idag mest känd för sin radikala feministiska dramatik, medan hon i sin samtid också var en populär prosaförfattare. Hon debuterade 1869 med novellsamlingen Händelsevis, men slog igenom brett med samlingen Ur lifvet I först 1882. Mot slutet av 1800-talet uppfördes hennes skådespel flitigt både i Sverige och utomlands, och hennes romaner och noveller översattes till ett tiotal språk. På senare år har ett pånyttfött forskarintresse riktats mot hennes författarskap; hennes verk har utkommit i flera nyutgåvor och hennes pjäser har spelats på olika teatrar.

Januari 2023 publicerades novellen Barnet i asken Älskar, älskar inte.

Ann Charlotte Leffler var under slutet av 1800-talet en av de främsta författarna, känd för sina samhällskritiska dramer och noveller där frågor om genus, makt, erotik och äganderätt stod i centrum. Novellen ”Barnet” berör flera av dessa teman. I Lefflers skildring av ett högst ojämställt äktenskap är relationen mellan make och maka dragen till sin spets – frun behandlas som ett barn, bär smeknamnet ”barnet” och har varken rätt att välja sina egna kläder eller ens sin egen litteratur.