Agnes von Krusenstjerna

Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) var en av sin tids mest diskuterade författare. Hon fick sitt stora genombrott 1922 med romantrilogin om den unga flickan Tonys uppväxt i svensk överklass, en miljö som senare återkom i von Krusenstjernas andra romanserie, Fröknarna von Pahlen I-VII. Böckerna innehöll en för sin tid stor frispråkighet kring teman som sex och homosexualitet och skapade våldsam debatt när de kom ut. I sina verk – utöver romaner skrev von Krusenstjerna även noveller och dikter – skildrade hon som ingen tidigare kvinnors längtan efter frigörelse och självständighet. Novellix ger nu ut hennes novell Snigeln och flickan som är hämtad ur samlingen Delat rum på Kammakaregatan (1933)