Om Bokstöden

Berättelsen bakom bokstöden

Projektet »Svenskt litteraturstöd« tog sin början år 2000 då man på Strindbergsmuseet i Stockholm funderade på lämpliga presentartiklar att sälja i sin museibutik. Industridesignern Jan Landqvist, vars fru arbetade på museet, föreslog ett bokstöd i stålplåt, föreställandes August Strindberg. Bokstödet visade sig bli mycket populärt, och snart kom beställningar på fler författarprofiler. 

Jan Landqvist, som således står bakom både idé och design, är född 1940 och närmast en veteran inom svensk industridesign. Han har en mångårig yrkeserfarenhet som formgivare av såväl porslin för badrum som andra industriellt tillverkade produkter. Landqvist var en av de första heltidsanställda industridesignern på Gustavsbergs fabriker och har därtill varit professor på Konstfack. 

Bokstödsprojektet visade sig ha stor potential. Listan över önskade författare växte samtidigt som Jan Landqvist fortfarande hade fullt upp med sin övriga verksamhet som industridesigner, och medan åren gick växte en tanke fram hos honom om att leta efter någon som kunde förvalta bokstöden mer effektivt än vad han själv förmådde. Det ena ledde till det andra – efter ett mejl från Lena Hammargren, VD och grundare för Novellix, satt Jan Landqvist så en måndagseftermiddag i februari 2019 vid fikabordet på Novellix-kontoret på Södermalm med ett förväntansfullt förlag framför sig.   

Där och då föll bitarna på plats. Novellix var under den här tiden i full färd med att starta upp i Danmark och funderade samtidigt på hur företaget skulle kunna utvecklas framöver. Redan innan kaffet var uppdrucket hade ett intresse för varandras verksamheter uppstått och en större vision för bokstödsserien växt fram. 20 år efter att det första bokstödet såg dagen ljus inleddes en ny era – det bestämdes att Novellix skulle ta över och driva bokstödsprojektet vidare, med Jan Landqvist som fortsatt skapare av bokstöden. 

Idag finns ett 60-tal olika författarporträtt i bokstödsserien, som döpts till Novellix SILUETT. Till de mest populära hör Franz Kafka, Tove Jansson och Astrid Lindgren. Listan fylls ständigt på med fler författarnamn, och ett flertal av dem återkommer såklart i Novellix novellutgivning.

Resan att förena litteratur och design fortsätter. Jan Landqvist kavlar upp ärmarna när ett nytt författarporträtt önskas och Novellix tar dem från tillverkningen i småländska Gnosjö till din bokhylla. Idag finns bokstöden i hela Skandinavien – men det tar inte slut där. Fler marknader står för dörren och fler hem väntar på att förgyllas med litterär design!