Novellix delar tillsammans med Akademibokhandeln ut Jonas Hassen Khemiris ”Sista måltiden”

Idag delas novellen ”Sista måltiden” ut hos samtliga Akademibokhandlar i Skåne och Stockholms län. Jonas Hassen Khemiri har på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholms respektive Skåne län, skrivit en novell för att sprida information om en telefonlinje för dem som känner att de utövar, eller riskerar att utöva, våld i nära relationer. Telefonlinjen har redan nyttjats av ett hundratal personer.

Anledningen till att telefonlinjen finns är att man, trots ökade insatser för våldsoffer, inte såg någon sänkning av brottsstatistiken vad gäller våld i nära relationer. Det är viktigt med hjälpinsatser för de drabbade, men för att komma åt problemet är det själva orsaken till brottet som måste åtgärdas – därför vill man vända sig till dem som utövar våld.

Novellen kommer inte att säljas utan är enbart tryckt för att spridas.

Den som är orolig för sitt beteende kan ringa 020-555 666. Den som är utsatt för våld kan ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 dygnet runt.
Läs mer om telefonlinjen på valjattsluta.se.