Kerstin Thorvall, Birgitta Stenberg, Suzanne Brøgger och Bodil Malmsten samlas i nytt släpp av Novellix

Att attraheras av en röst. Att låta någons stubbiga skäggväxt rodna upp ens kind. Att våndas över sin egen oförmåga att uttrycka sin kärlek – uttrycka sig själv! Att inse att man inte är fri. Att åtrå men inte bli åtrådd tillbaka. Om detta handlar novellerna i vårt nya släpp. Kerstin Thorvall, Birgitta Stenberg, Suzanne Brøgger och Bodil Malmsten – alla tillhör de en generation av kämpande, ärliga och banbrytande författare som trotsade konventionerna genom att skriva på ett sätt som ett oändligt antal män gjort före dem: Om lust och om sex. Sin egen lust.

Vi publicerar nu fyra noveller med korta, koncisa titlar, döpta efter det som blivit till föremål för berättarjagens besattheter: Kerstin Thorvalls Olle, Birgitta Stenbergs Rösten, Suzanne Brøggers Blomman och Bodil Malmstens Åtrå. Texterna har tidigare publicerats i olika samlingar och är fristående noveller, men förläggare Erika Palmquist beskriver i sitt efterord effekten av att samla texterna: ”Tillsammans ringar de så tydligt in alla de olika aspekter en kvinna måste ha kontroll på och veta hur hon ska hantera. Som sin ålder. Sin mamma. Sina politiska åsikter. Sitt civilstånd.” Hon fortsätter: ”Berättarjagen i de här novellerna kämpar med förhållningssättet till sig själva: Å ena sidan vill de, och kräver de att, vara fria att välja vilket liv de ska leva, vara fria att bejaka sin lust, sin åtrå, sin kärlek. Å andra sidan drabbas de av skuld och skamkänslor inför sina begär och innersta önskningar. De oroar sig för vad barnen ska tycka, vad grannarna ska tycka, vad kollegerna ska tycka, vad mannen ifråga ska tycka. Dessa författares samtid ansåg att deras verk var totalt skandalösa, och de kan än idag göra folk obekväma. Andra, som till exempel jag själv, tycker att de är oerhört befriande.” Formgivningen står Lisa Benk för, och på framsidorna poserar nakna män – de karaktärer vi möter i novellerna. Lisa Benk förklarar: ”Vi upptäckte att när flera av novellerna tidigare publicerats så har de illustrerats med avklädda kvinnor, vilket kändes märkligt eftersom berättelserna så tydligt skildrar kvinnornas blick på männen.” Omslagens kontrastrika färger och silhuetter för tankarna till 1970 -talets Mahjong -kläder och är inspirerade av Matisses kända collage.

Novellerna släpps den 8 mars. 
N°111 Kerstin Thorvall Olle
N°112 Bodil Malmsten Åtrå
N°113 Birgitta Stenberg Rösten
N°114 Suzanne Brøgger Blomman i översättning av Eva Matthiessen