I höst publicerar vi Ida Fink och tre andra noveller som berör Förintelsen

idafink, novellix
På Förintelsens minnesdag den 27 januari mottog vi tillsammans med Anders Rydell 2019 års stipendium av Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen. Det innebär att vi i höst kommer publicera fyra noveller som på olika sätt berör Förintelsen. Dessa fyra noveller kommer i sin tur spridas till tusentals ungdomar via Forum för levande historia. Fantastiskt tycker vi!
Först ut presenterar vi Ida Finks novell ”En vårmorgon”, översatt av Emi-Simone Zawall. Den och de övriga tre berättelserna översätts för första gången till svenska och alla noveller kommer att illustreras av Lars Lerin. Novellerna släpps september 2019.

Stort tack till Micael Bindefeld vars stiftelse gjort projektet möjligt.

Motivering:
2019 års stipendium tilldelas författaren Anders Rydell och bokförlaget Novellix för deras arbete med att tillgängliggöra och sprida noveller av överlevande författare som tidigare inte översatts till svenska. I nydanande form ges texterna liv och erbjuder ögonblicksbilder av ett annars närmast oöverskådligt historiskt skeende. För en ny ungdomsgeneration blir novellerna en genväg till kunskap, empati och en fortsatt levande historia.