Novellix i grundskolan och gymnasiet

Sedan starten 2011 har Novellix arbetat aktivt mot skolan och har idag ett gott samarbete med många lärare som använder våra noveller i sin undervisning.

Högstadiet och gymnasiet

Novellix har en bred utgivning av titlar i många olika genrer. Vissa noveller är nyskrivna, andra är klassiker med mer än 150 år i bagaget. Vissa är lättlästa medan andra bjuder in till en lite större utmaning för läsaren. Vi brinner för att våra noveller ska kunna ligga till grund som en perfekt introduktion till såväl klassiker som samtida litteratur. Som en del i det arbetet har vi tagit fram temapaket och klassrumsbibliotek med både klassiker och nyskrivet. Perfekt för högstadiet och gymnasiet! Novellerna lämpar sig väl inom svenskundervisning, men vi har också noveller på engelska som kan användas i engelskundervisning (på gymnasienivå). Temapaketen är dessutom väldigt användbara även utanför språkundervisningen – varför till exempel inte jobba med temapaketet Förintelsen i historiaundervisningen?

Mellanstadiet

Även om de flesta av våra noveller riktar sig till vuxna eller unga vuxna så har vi en ask med noveller för 9-13-åringar: I gränslandet. Till den finns också ett lärarmaterial. Dessutom har vi ett paket med tre noveller av Astrid Lindgren. Paketet med tillhörande lärarhandledning är speciellt framtaget för att passa de lite yngre läsarna i årskurs 3–5. Dessa berättelser brukar vara mycket uppskattade för sitt fina språk och för att de kan läsas av barn i olika åldrar – antingen som sagor eller som berättelser med djupare innebörd. Det tillhörande materialet är tänkt att träna upp elevernas läsförståelse och utveckla deras förmåga att upptäcka även djupare innebörd i texter, dess budskap och tema. Materialet kan användas för att arbeta varierande i både grupp/helklass.

Novelltips för högstadiet och gymnasiet

I vårt skolsortiment finns färdiga novellpaket som lämpar sig bra för högstadiet och gymnasiet. Om ni hellre vill läsa enskilda titlar så har vi samlat en mängd novelltips och sorterat in dem under teman på den här sidan.