novellix-skola

Skola

Vill du låta dina elever möta skönlitteratur på ett nytt och spännande sätt? I vårt arbete har vi märkt att det lilla och kreativa formatet lockar till läsning. Det ger eleverna – vare sig de är vana eller ovana läsare – belöningen och självförtroendet av att läsa en hel bok från början till slut! Vi brinner för att våra noveller ska kunna fungera som en perfekt introduktion till såväl klassiska som samtida författare.