NOVELLIX Ambassadörsprogram – Allmänna villkor

 

1. Villkor

I Novellix Ambassadörsprogram får Ambassadören en möjlighet att på sin webbplats/instagram/youtube/blogg erbjuda sina följare/besökare en rabattkod som gäller i Novellix webbshop, www.novellix.se.  Användarvillkoren för Novellix Ambassadörsprogram regleras i detta avtal, som gäller mellan Novellix och Ambassadören. Genom att registrera som Ambassadör för Novellix accepterar Ambassadören villkoren. Avtalet är giltigt först efter att Novellix har bekräftat att ansökan om att bli Ambassadör har godkänts

2. Förutsättningar

Ambassadören måste ha en giltigt F-skattsedel alternativt använda sig av en egenanställningstjänst (t.ex. Frilans Finans, Cool Company, Firmify m.fl.).

3. Provision

Ambassadören har rätt att få provision på de fakturerade och slutbetalda produkter som har förmedlats till slutkund via Novellix nätbutik enligt villkoren i detta avtal.

För att Ambassadören ska ha rätt till provision och för att Novellix ska betala ut ersättning krävs att Ambassadörens unika rabattkod har använts i köpet i Novellix nätbutik, www.novellix.se samt att  slutkundens faktura är till fullo betald inom den angivna kredittiden.

Rabattkodens giltighet är tidsbegränsad och längden för denna bestäms av Novellix och Ambassadören tillsammans.

Novellix ska betala Ambassadören en provision på 20 % av försäljningsvärdet inklusive moms genererat av Ambassadören.

Utbetalning av provision sker till Ambassadörens angivna Bankkonto/PayPal konto.

Ambassadören är ansvarig för betalning av alla eventuella skatter och avgifter. Ambassadören åtar sig vidare att själv betala sociala avgifter på den ersättning som utgår under dessa villkor.

Alla betalningar ska göras i svenska kronor.

4. Undantag

Om slutkunden väljer att nyttja sin rätt till att ångra sitt köp (14 dagars ångerrätt) utgår ingen provision till Ambassadören.

5. Utbetalning av intjänad provision

Ambassadörens intjänade provision sammanställs av Novellix kvartalsvis och utbetalas mot faktura.

6. Skyldigheter och rättigheter

Ambassadören ansvarar för att

  • Ambassadörens sociala kanals/webbplats innehåll inte är olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, pornografiskt, rasistiskt, sexistiskt eller oanständigt.
  • Ambassadörens sociala kanal på ett ärligt och beskrivande sätt förmedlar produkter från Novellix.

Ambassadören äger fullständiga rättigheter till allt material som produceras i samband med samarbetet med Novellix.

  • Ambassadören godkänner att Novellix får använda bilder innehållande Novellix-produkter från webbplats/instagram/youtube/blogg på Novellix hemsida, samt i marknadsföringsmaterial till återförsäljare och kunder.

7. Kontaktuppgifter och information

Ambassadören har ensamt ansvaret för att förse Novellix med aktuella företagsuppgifter såsom betalningsuppgifter, postadress, telefonnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e-postadress.

Novellix tillhandahåller i första hand viktig information till Ambassadören via e-post eller för ändamålet särskild webbplats.

8. Avtalets upphörande

Avtalet gäller tills vidare med en månads skriftlig uppsägning av endera parten. Efter avtalets upphörande regleras parternas mellanhavanden snarast möjligt.

Novellix äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Ambassadören inte följer villkoren i detta avtal.