Köpvillkor

Här hittar du allt du behöver veta om gällande rättigheter och skyldigheter som rör din beställning. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@novellix.se.

Pris
Priserna som anges är inklusive moms (6 %).

Öppet köp
Enligt distansavtalslagen (2000:274) har konsumenten rätt att ångra sitt köp utan särskild anledning inom 14 dagar från det att varan är mottagen. (Byte och retur gäller endast för oanvänd produkt. Vid byte och retur står köparen för fraktkostnader.)

Reklamation
Om det visar sig vara något fel på den vara du mottagit vill vi gärna att du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får möjlighet att rätta till felet. Enklast sker detta genom att du hör av dig till info@novellix.se och förklarar felet samt skickar tillbaka produkten.

Prenumeration
Din Novellix-prenumeration är löpande och debiteras kvartalsvis (99 kr/kvartal) tills det att du själv väljer att avsluta den. Detta gäller inte om du har gett bort en prenumeration (hel- eller halvår) . I de fallen gäller följande: alla prenumerationer avslutas automatiskt.

Prenumerationstjänsten hanteras via Prenservice. Samtliga prenumerationsärenden (uppsägning, adressändring,osv.) går via deras Novellix-kundtjänst, som även nås på 0770-457 164 (mellan 08.00-16.00).

 

Retur skickas till:
Novellix AB
Klippgatan 11
116 35 Stockholm

Frakt
Paket skickas via Postnord eller DHL. Fri frakt vid leveransadress inom Sverige. Vid leverans till utlandet tillkommer fraktavgift.

Sekretess
Person- och adressuppgifter hanteras konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part såvida inte särskilda skäl föreligger.

Följande betalningsalternativ är möjliga att välja mellan:
Kortbetalning via PayEx. För detta väljer du kortbetalning vid kassan.
Även fakturering går via PayEx. En faktureringsavgift på 29 kr tillkommer.

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 29 kr. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.