Det var Bo Melinder som hade introducerat henne efter att Lars-Olof hade läst några av hennes spirituella kommentarer på hans vägg. ”Ovanlig kvinna, mycket intelligent och underhållande”, skrev Bo, när han frågade sig för. ”Tjugofyra år, bosatt i Lund, studerar konsthistoria. Lider av en ovanlig ögonsjukdom som kommer göra henne blind innan hon är trettio. Du kommer inte ångra hennes vänskap …”

Formgivare: Karin Rönmark

ISBN (tryck): 978-91-7589-025-8

ISBN (e-bok): 978-91-7589-029-6