Som sagt, det var jag som gick med på producentens förslag. Och producenten var den som föreslog tävlingen. Och till slut var det publiken som ville att jag skulle huggas i bitar som en höjdpunkt i tävlingen. Och åter igen, det var jag som sa ja till det här förslaget. Ja, ja, ja.

Översättare: Laura Koskela

Formgivare: Lotta Külhorn

ISBN (tryck): 978-91-86847-79-1